Startups


For at udvikle, kommercialisere og kapitalisere din opstart er der en række juridiske faktorer og forhold vedrørende finansiering, compliance, medarbejdere, ejerstruktur og immaterielle rettigheder, du bør overveje.

At starte en ny virksomhed op handler først og fremmest om at finde den gode idé – det kan være en åbning i markedet, et uudnyttet potentiale af allerede etablerede virksomheder, teknologi, infrastrukturer eller et særligt behov. Det er disse ideer, løsninger og huller, som både iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder bygger på.

Hvis du vil udvikle din idé til en opstartsvirksomhed er det afgørende, at du har det rette team og at teamet er ”på bølgelængde” i forhold til, hvad I vil, og hvor I skal hen. Du skal også overveje, hvordan du kan beskytte din opfindelse, dit produkt eller forretningshemmelighed og i øvrigt overveje, hvor finansieringen skal komme fra og på hvilke betingelser.

Mange af de juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med driften og ledelsen af en virksomhed, kan imødegås på et tidligt stadie, hvis de tænkes ind fra starten. Det kan også på langt sigt være afgørende for din virksomhed at prioritere juridisk rådgivning.

Det er vores erfaring, at der er en række forhold, som alle virksomheder, og især iværksættervirksomheder, bør fokusere på fra starten.

Ejeraftale

I takt med virksomhedens udvikling kan der også ske en udvikling hos stifterne eller samarbejdspartnerne. Nogle forlader måske virksomheden, og andre kommer måske først ind på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt at afstemme sine forventninger i forhold til arbejdsmængde, prioritering og roller, og det er væsentligt, at der på et tidligt tidspunkt kommer en ejeraftale på plads, der regulerer forholdet mellem medejerne i virksomheden.

IMMATERIELle rettigheder

Immaterielle rettigheder som f.eks. patenter, varemærker, ophavsrettigheder og design er aktiver i virksomheden, der er meget værdifulde, men som er svære at tage og føle på. Det er afgørende at beskytte og håndhæve sine immaterielle rettigheder, da de ellers kan bortfalde, og noget man troede, man havde eneret til, er pludselig allemandseje. Hvis virksomheden bygger på en banebrydende opfindelse er det væsentligt, at det undersøges om opfindelsen kan patentbeskyttes, ligesom den rette varemærkestrategi kan sikre virksomhedens brand i fremtiden.

FINANSIERING

Selve finansieringen er en stor udfordring for mange opstartsvirksomheder. Investeringer kommer ofte fra offentlige innovationscentre, venturefonde og deltagelse i acceleratorprogrammer, der kan være én blandt mange finansieringsmuligheder. I forbindelse med finansiering er det væsentligt at gøre sig klart, under hvilke vilkår man tager imod finansiering.

MEDARBEJDERE

Medarbejderteamet er en af de vigtigste forudsætninger for, at en opstartsvirksomhed kan blive en succes, og er afgørende for eksterne investorers tilbøjelighed til at ville investere i en opstartsvirksomhed. Det er derfor vigtigt at sikre, at de relevante aftaler mellem virksomheden og dens medarbejdere er på plads. Disse kan tage mange former - en virksomhed kan beslutte at ansætte en freelancer, kun at ansætte på tidsbegrænsede kontrakter eller at anvende aktiebaseret aflønning.

KUNDER

I mange virksomheder genereres 80 % af omsætningen af 20 % af kunderne. I opstartsvirksomheder kan fordelingen være endnu mere udtalt, og det understreger vigtigheden af, at kontrakter og vilkår er på plads. Det er også vigtigt, at man sørger for at markedsføre sig på lovlig vis.

Horten Colab

Horten har i samarbejde med Symbion lanceret et collaborative laboratory programme i København. I Horten CoLab etableres specifikt udvalgte opstartsvirksomheder. Opstartsvirksomhederne baserer deres virksomhed på den nyeste teknologi, herunder blockchain eller VR.

Opstartsvirksomhederne har i Horten CoLab en unik mulighed for et juridisk og kommercielt samarbejde med Hortens CoLab-team over en 6-måneders periode. Sammen med virksomhederne adresserer Hortens juridiske rådgivere de juridiske og kommercielle udfordringer, virksomhederne kan støde på. Det er vores primære målsætning, at de udvalgte virksomheder via Horten CoLab vil opleve vækst via det tætte samarbejde, juridisk indsigt og en praktisk tilgang.

Horten CoLab er lanceret som led i Hortens strategiske målsætning om at rådgive tech-virksomheder som den førende rådgiver inden for området.

Nyheder

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Ni ting du skal være opmærksom på, når du ansætter personale

29. januar 2018

Vi gennemgår en række fokuspunkter, du skal være særlig opmærksom på, når du starter virksomhed og overvejer at ansætte personale.

Incitamentsvederlag til medarbejdere

29. januar 2018

Når du starter egen virksomhed, kan det være svært at tilbyde en løn, der tiltrækker de mest kvalificerede medarbejdere. En anden måde at tiltrække medarbejdere på kan være ved at tilbyde et incitamentsvederlag. Vi giver et overblik over de forskellige former for incitamentsvederlag.

Ti ting du skal huske i dine aftaler

29. januar 2018

En aftale indgås typisk med et specifikt formål, hvorfor parterne nemt kan glemme at regulere en række andre centrale emner, hvilket hurtigt kan vise sig at være problematisk. Vi giver dig ti gode råde, som du altid bør overveje, når du indgår en aftale.

Forbud mod kortbetalings­gebyrer indføres ved årsskiftet

30. november 2017

Når lov om betalinger træder i kraft primo 2018, vil det ikke være lovligt at pålægge forbrugeren gebyrer ved brug af betalingskort. Dog er firmakort, kontanthævninger eller betalingskortordninger med tre parter undtaget.

Betalingssurrogater skifter navn og registreringskrav forsvinder

24. november 2017

Betalingssurrogater som begreb udgår ved lov om betalinger og vil fremadrettet hedde "ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester". Desuden forsvinder registreringskravet hos Forbrugerombudsmanden, mens visse forbrugerbeskyttende regler fortsat finder anvendelse.

Lovforslag til databeskyttel­ses­loven er fremsat

26. oktober 2017

Justitsministeriet har netop fremsat lovforslag til databeskyttelsesloven for Folketinget. Loven vil sammen med databeskyttelsesforordningen og visse nationale særregler regulere, hvordan persondata skal og kan behandles fra 25. maj 2018.

Lovforslag om forretnings­hemmeligheder er nu sendt i høring

13. oktober 2017

Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev for nylig sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017. Lovforslaget har til formål at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Green Tech Challenge 2017

27. september 2017

Horten støtter i disse dage initiativet Green Tech Challenge med et team af rådgivere og et økonomisk bidrag. Green Tech Challenge hjælper en række udvalgte nordiske tech-virksomheder med en markant bæredygtig dagsorden til at optimere deres forretning.

Europæiske IP-rettigheder i Storbritannien efter Brexit

19. september 2017

Storbritanniens udtræden af EU kommer til at skabe usikkerhed for både britiske og EU27-virksomheder i forhold til omfanget og beskyttelsen af immaterielle rettigheder i Storbritannien. Kommissionens Taskforce for Artikel 50 har nu foreslået en række hovedprincipper for reguleringen.

Ændring i reguleringen af investeringsrådgivere

12. juni 2017

Med ny lov overføres reguleringen af investeringsrådgivere fra lov om finansiel virksomhed til lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.