I takt med at boligmarkedet er på vej op igen, har byggebranchen tilsvarende fået luft under vingerne. I disse år planlægges og udføres adskillige omfattende offentlige anlægsprojekter. Heraf er mange finansieret i samarbejde med det private i partnerskaber, der er reguleret af et komplekst regelsæt.

Udover at der i sektoren er fokus på alternative finansieringsformer og nye investeringsmuligheder, er der både inden for bygge- og anlægsbranchen og ved drift af ejendomme fokus på at energieffektivisere og klimatilpasse, så bygningsmassen er fremtidssikret. 

Hvordan vi kan hjælpe

Horten har stor erfaring med både køb/salg af ejendomme, entreprise- og developerprojekter, offentlige anlægsprojekter, lejeforhold, finansiering af ejendomsprojekter og –handler samt energioptimering, klimatilpasning og miljøforhold.

Når vi indleder et rådgivningssamarbejde, ser vi altid først og fremmest på din virksomhed som helhed. Vi tager udgangspunkt i en kommerciel forståelse af vores klienters forretning, sådan at vi sammen kan optimere bundlinjen. Vi tilbyder en samlet fremadrettet løsning, der dækker alle juridiske aspekter af vores klienters foretagender. Udover vores store erfaring inden for de områder, der traditionelt hører til ejendomssektoren som kontraktudarbejdelse, forhandling og lejeret, rådgiver vi også om skat, miljøplanlægning, finansiering og regulering, der ofte viser sig at være relevant i den sammenhæng. 

Clients describe the team as 'strong in real estate and litigation.'

Chambers, 2018

Clients describe the team's lawyers as "knowledgeable and hard-working. The legal services were excellent.

Chambers Europe, 2017

They are good at responding quickly and don't make things overly complicated. They accommodate how the client wants things structured.

Chambers Europe, 2017

 • bygherrer og entreprenører

  Enhver vellykket entreprise er bygget på et solidt fundament, hvor aftalegrundlaget er gennemarbejdet. Det gælder både i forhold til kontrakter mellem bygherrer, entreprenører, arkitekter og underleverandører, men også i forhold til rådgiveraftaler og finansieringsgarantier.

  Med de stigende miljøafgifter er det i dag endvidere særligt vigtigt at fokusere på at bygge miljørigtigt. Drifts-omkostningerne ved det færdige byggeri skal helst være i bund, og derfor er det nødvendigt hele tiden at tænke nyt. Vi har indgående kendskab til alle de regler og normer, der knytter sig til gennemførelsen af bæredygtigt byggeri, og vi sørger for, at vores klienters projekter også juridisk er bæredygtige. Opstår der alligevel tvister i forbindelse med entreprisen, har vi bred erfaring med at føre denne slags sager ved såvel de almindelige domstole som ved voldgiftsnævnet.

  I forbindelse med gennemførelse af de forskellige faser af en entreprise rådgiver vi blandt andet inden for følgende områder:

 • investorer

  Som investor er der i dag store muligheder inden for ejendomssektoren blandt andet i forbindelse med, at det offentlige har åbnet mere op for privat samarbejde og deciderede partnerskaber i form af OPP'er. Vores team følger udviklingen tæt og rådgiver blandt andet om alternative finansieringsmodeller og fremskaffelse af kapital.

  Vi tilbyder derudover blandt andet rådgivning inden for:

 • lejeretlige aktører

  Lejen udgør ofte en af de betydeligste poster på en virksomheds budget og fastsættes ofte for en lang periode af gangen. Derfor er det helt afgørende for både lejer og udlejer at få forhandlet en kommerciel gangbar lejekontrakt i hus. Det er en grundlæggende forudsætning for den langtidssikrede lejekontrakt, at der ikke kun er fokus på fastsættelsen af det rigtige lejeniveau, men også på driftsomkostningerne. Vores branchekendskab og lange erfaring med forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter gør os i stand til, sammen med vores klienter, at sikre holdbare løsninger. Opstår der tvister undervejs i et lejeforhold, står vi ligeledes parat til at assistere hermed.

  Overordnet har vi kompetencer inden for:

teamet

Michael Neumann

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Peter Bisgaard

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Helle Kofoed Hansen

Senioradvokat

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Andreas Johansen

Advokat

Diana Kock Kramer

Advokat

Jens Lillelund Hammer

Advokat

Tue Trier Bing

Advokat

Carina Henriette Nilsson Maibom

Advokatfuldmægtig

Katrine Pristed Michaelsen

Advokatfuldmægtig

Louise Darling Stenderup

Advokatfuldmægtig