Erfaring og ekspertise

Horten har gennem de seneste år rådgivet en række danske fintech virksomheder og er i dag en af de førende juridiske rådgivere på det danske fintech marked. Vores erfarne fintech team består af specialister inden for funding, venture capital og M&A, finansiel regulering, IP-rettigheder, it og Tech samt persondataret. Vi har således et vedvarende fokus på at imødekomme alle tænkelige juridiske behov, som en fintech virksomhed måtte have i såvel etablerings- som vækstfasen.

Fintech virksomheder opererer i eller på grænsen til stærkt regulerede områder så som betalingstjenester, investeringsservices og finansielle transaktioner. Vi arbejder målrettet på i hver enkelt sag at få klarlagt, hvilke regulatoriske rammer og forpligtelser, vores klient arbejder under, og hvorledes virksomheden indrettes optimalt i den forbindelse.
  
Horten har omfattende erfaring med at analysere nye forretningsmodeller op mod den finansielle regulering og har en af landets førende IP og it-Tech afdelinger. Med vores tværfaglige tilgang til fintech er din virksomhed i trygge hænder med os som rådgiver.

Vi har gennem mange år haft en god dialog med Finanstilsynet om konkrete sager, og vi bistår gerne vores klienter i deres dialog med myndighederne.

Repræsentanter fra Hortens fintech team vil løbende være tilgængelige for uformel sparring til virksomheder beliggende hos Copenhagen Fintech Lab som en del af Lab'ets Law Connect program. Vi er glade for at kunne bidrage aktivt i udviklingen af København som nordisk fintech hub.
 
Vi har et erfarent og beslutningsdygtigt investornetværk, og vi har gode erfaringer med at bistå nystartede fintech virksomheder i deres første funding-runder.

INTERNATIONALT NETVÆRK

Horten samarbejder med førende advokathuse i udlandet, herunder Sverige og Norge, og vi kan derfor sikre, at fintech virksomheder vil opleve en gnidningsfri tilgang til juridisk rådgivning, når virksomheden går internationalt.

Vores klienter

Hortens specialister rådgiver både nystartede og etablerede virksomheder samt seed og venture investorer inden for fintech, herunder særligt om den finansielle regulering.

Blandt vores klienter er flere af de største danske fintech virksomheder:

  • Lunar Way (dansk neo-bank)
  • Cardlay (card expense management system)
  • Spiir (online forbrugsoverblikstjeneste)
  • Leneo (leasingplatform)
  • Inpay (betalingsinstitut)

They solve business issues, using the law as an instrument for that. They are incredibly practical and business-orientated, and have great expertise in FinTech.<br>

Chambers Fintech, 2019

They are really strong in negotiations and in the regulations surrounding FinTech, and have very strong expertise in data protection and security. They are a really good sounding board.

<span id="fld_196A71EA990A4A1685F1B600D4278FD6_734C9D3CEEA14B4DA9BC34B9E0C5BFE8_da_1_e9b8239dc4b04a94acad0610f4b35a57_61238_edit" class="scWebEditInput scEnabledChrome" contenteditable="true">Chambers Fintech, 2019</span>

Teamet

Lars Lüneborg

Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Bestyrelsesformand

Christian Kragelund

Partner

Asger Heine Jensen

Partner

Payam Samarghandi

Advokatfuldmægtig