Fonde & selvejende institutioner


nyheder

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Fusionskontrol: Hvornår skal fusioner anmeldes til nationale konkurrence­myndigheder?

15. februar 2018

Ved virksomhedsoverdragelser og andre fusioner skal det altid overvejes, om transaktionen er underlagt fusionskontrol – enten nationalt eller på EU-niveau. Hortens Merger Control Poster giver overblik over omsætningstærsklerne for fusionskontrol i Europa.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Lån i ejendomsselskaber tæller ikke med som gearing i ejendomsfonde

23. november 2017

Erhvervsankenævnet har for nyligt afsagt en kendelse, der afviser Finanstilsynets snævre praksis for anvendelse af undtagelse ved beregning af gearing i alternative investeringsfonde.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Fusionskontrol: Hvornår skal fusioner anmeldes til nationale konkurrencemyndigheder?

15. maj 2017

Få overblik over omsætningstærsklerne ved virksomhedsoverdragelser og andre fusioner med Hortens plakat over fusionskontrol i Europa.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Lov om registrering af reelle ejere vedtaget

19. april 2016

Den 1. marts 2016 blev lovforslag om indførelse af register over reelle ejere vedtaget i Folketinget. Den vedtagne lov ændrer bl.a. selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.

Horten Corporate Day 2016: Danske virksomheder på forkant

18. marts 2016

På Horten Corporate Day 2016 den 16. marts fik de fremmødte erhvervsfolk en række markante danske og udenlandske eksperters bud på trends og muligheder for dansk erhvervsliv. Horten gentager succesen til næste år med Horten Corporate Day 2017.

Offentlig-private investeringer i Grønland

9. marts 2016

Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Praktiske erfaringer med den nye erhvervsfondslov

8. marts 2016

Erfaringerne med den nye erhvervsfondslov og Erhvervsstyrelsens nyeste administrative praksis på centrale områder blev præsenteret på et seminar onsdag den 2. marts 2016. Se præsentationen her.

Konference: Offentlig-private investeringer i Grønland

12. januar 2016

OPP-samarbejder kan muliggøre vigtige investeringer i Grønland. F.eks. i byudvikling og infrastruktur. Det sætter vi fokus på fredag den 26. februar 2016.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Nyt lovforslag om registrering af reelle ejere i høring

23. oktober 2015

Lovforslagets formål er at gennemføre en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, samt at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv. Lovforslaget skal i øvrigt medvirke til øget gennemsigtighed.

Erfaring og ekspertise

Horten er meget specialiseret inden for fondsret. Vores erfaring bygger dels på mange års repræsentation af erhvervsdrivende fonde, familiefonde og velgørende fonde samt selvejende institutioner og rådgivning om tilrettelæggelsen og struktureringen af aktiviteter, hvori fonde med fordel kan anvendes, dels på tidligere ansættelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (det nuværende Erhvervsstyrelsen) som registrerings- og fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde og omfattende deltagelse i bestyrelsesarbejde for fonde.

Vores ekspertise favner alle facetter af fondsretten og fonde etableret på vidt forskellige grundlag, hvad enten der er tale om et privatretligt eller offentligretligt grundlag, f.eks. med henblik på at eje større eller mindre virksomheder eller at varetage opgaver baseret på særskilte overenskomster med det offentlige.

Vi har indgående erfaring med de særlige områder, der for fonde og selvejende institutioner er underlagt tilsyn fra fondsmyndighedernes side og jævnligt kræver en nærmere – til tider indgående – dialog med fondsmyndighederne. Dette gælder såvel i forhold til det tilsyn i henhold til fondslovene, som varetages af Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen, som tilsyn på andet grundlag. 

Vores dybe erfaring inden for fondsretten og selskabsretten har ført til, at vi flere gange har fungeret som juridisk undersøger vedrørende dispositioner i fonde og fondsejede virksomheder med henblik på at konstatere, hvorvidt erstatningskrav kan rejses mod tredjemand, herunder tidligere bestyrelser og/eller direktion.

Vi tilbyder

Vores erfaring omfatter blandt andet:

 • Stiftelse, herunder affattelse af fundatsen/vedtægten i lyset af fondens forventede aktiviteter  
 • Sammensætning af fondsbestyrelser i lyset af forskelligartede involverede interesser
 • Ændring af fundats/vedtægtsændringer, herunder bestemmelser om kapitalforhold og formueforvaltning, uddelinger, bestyrelsesudpegning og majoritetskrav
 • Fondsbestyrelsens arbejde, herunder spørgsmål om bestyrelsesansvar
 • Retssager om bestyrelsesansvar
 • Afgrænsning af offentlige myndigheders muligheder for at samarbejde med/etablere selvejende institutioner
 • Etablering af fondsstrukturer i investeringsselskaber etableret i forbindelse med opnåelse af tilskud af EU regionalfondsmidler
 • Tilrettelæggelse af uddelingspolitikker
 • Ændring af ejerforholdene i fondsejede virksomheder, herunder helt eller delvist salg eller optagelse af nye medejere
 • Fortolknings- og compliancespørgsmål relateret til fondslovgivningen og de særlige regler, der gælder for gennemførelse af ekstraordinære dispositioner
 • Dispositioner over fondes midler, herunder i forhold til reglerne for formueanbringelse, udlån og sikkerhedsstillelse
 • Samspillet med fondens revisor
 • Håndtering af kontakten til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder
 • Administration af fonde
 • Fusion, spaltning og opløsning af fonde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.