Horten er et dansk advokatpartnerselskab. Selskabet er opbygget med en partnerkreds, en managing partner og en bestyrelse.

Hortens organisation


Fagligt er Horten organiseret dels i juridiske specialafdelinger fokuseret på centrale retlige områder, dels med en række tværgående sektorteams fokuseret på brancher.

Ledelsen, de juridiske afdelinger og sektorteams understøttes af en stabsfunktion, der sørger for udvikling og support inden for strategi og forretningsudvikling, viden, it, service, marketing og kommunikation samt rekruttering, ledelses- og medarbejderudvikling, sagsadministration og økonomistyring.

Vi er 330 medarbejdere.

Vil du vide mere?

Finn Schwarz

Managing Partner

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Bestyrelsesformand

Kjeld Rask

Direktør