Erfaring og ekspertise

Hortens ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Vores entrepriseretlige ekspertise omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vores position bygger dels på en uomtvistelig faglig ekspertise, og dels på mange års virke som rådgiver i en lang række store og komplekse entrepriseprojekter. Derudover har vi gennem årene ført et stort antal entrepriseretlige retssager og sager for voldgiftsnævn.

Vi kender ejendomssektoren og har et bredt og stærkt netværk blandt sektorens aktører i både Danmark og udlandet. Det betyder, at vi ved, hvad der rører sig, og hjælper vores klienter med at være på forkant med markedets udvikling.

Vores klienter

Vores klienter er danske og udenlandske bygherrer, entreprenører, developere, boligorganisationer og offentlige myndigheder.  

Vi hjælper med

  • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler inden for AB92, ABT93, ABR89 og FIDIC
  • Rådgivning i byggeprocessen – håndtering af forsinkelser, ekstrakrav mv.
  • Rådgivning ved mangler
  • Konflikthåndtering og tvister
  • Voldgiftssager og retssager
  • Syn og skøn
  • Stadeopgørelse
  • Konkurs
Clients describe the team's lawyers as "knowledgeable and hard-working. The legal services were excellent.

Chambers Europe, 2017

They are good at responding quickly and don't make things overly complicated. They accommodate how the client wants things structured.

Chambers Europe, 2017

AB18 - Nye standardvilkår

På online kurset "AB18 – nye standardvilkår" underviser Hortens førende eksperter i de væsentligste ændringer i byggeriets AB-system, og hvad ændringerne betyder i praksis. Kurset er for alle, der beskæftiger sig professionelt med byggeri.

AB18 - Nye standardvilkår

teamet

Michael Neumann

Partner

Kristoffer Westberg

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Lars Gregersen

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Helle Kofoed Hansen

Senioradvokat

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Andreas Johansen

Advokat

Diana Kock Kramer

Advokat

Jens Lillelund Hammer

Advokat

Katrine Westhausen Gottlieb

Advokat

Katrine Pristed Michaelsen

Advokatfuldmægtig

Louise Darling Stenderup

Advokatfuldmægtig