Rikke Søgaard Berth indgår i Hortens afdeling for offentlig ret. Hun er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og de offentligt ejede selskaber. Rikke rådgiver om organiseringen af det offentliges opgaver, herunder om samarbejde med private aktører. Hun har stået for fusion af forsyningsselskaber, f.eks. etableringen af HOFOR, etablering af kommunale beredskaber og en række samarbejder om støtte til kultur og sport. Hun har blandt andet rådgivet om etableringen af Tinderbox-festivalen i Odense og om etableringen af det konsortium mellem staten og fem kommuner, der skal stå for at afvikle Tour de France i Danmark, hvis det danske bud på eventet bliver antaget. Herudover rådgiver Rikke om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesret og andre offentligretlige forhold.

Rikke er medlem af regeringens eksterne ekspertudvalg om havneloven, af udvalget om ekspropriation efter planloven og af bestyrelsen i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark. Endelig er Rikke ansvarlig for Hortens satsning på det statslige marked.

Rikke har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation fra sin tidligere ansættelse i Justitsministeriets departement, og hun har en baggrund som BA.scient.pol. Hun er medforfatter til bogen ”Kommunale aktieselskaber” (2009), og siden 2003 har Rikke undervist på Københavns Universitet, hvor hun nu er censor.

Rikke er nævnt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Public Law

Clients praise Rikke Søgaard Berth as being very 'straightforward' and 'easy to work with'. 

Chambers, 2018

Her ability to co-ordinate is very good. She understands the political implications of cases.

Chambers, 2018

Rikke Søgaard Berth is described as an "emphatic person who is excellent in communication" by clients.

Chambers Europe, 2017

Udgivelser

Nyheder