Miljøministeriet har i begyndelsen af oktober afsluttet den offentlige høring af et udkast til forslag til lov om vandplanlægning, som – hvis det vedtages – vil indebære et nyt koncept for vandplanlægningen.

Forfattere

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Mogens Moe