Reguleringen af kommunale solcelleanlæg

Publiceret i: Ret & Indsigt
Udgave: 04/2013

Elforsyningsloven stiller krav om, at alle kommuners og kommunale fællesskabers elproduktionsanlæg – bortset fra affaldsforbrændingsanlæg – skal udskilles i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Kravet gælder som udgangspunkt også solcelleanlæg og andre anlæg baseret på vedvarende energi, men der kan dispenseres fra kravet. Folketinget vedtog før sommerferien nye regler, som begrænser antallet af kommunale solcelleanlæg, der kan opnå dispensation fra kravet om selskabsgørelse af de kommunale solcelleanlæg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.