Hvorvidt rammeaftaler kan give ordregivende myndigheder mulighed for at anvende både direkte tildeling og miniudbud, har længe været genstand for ophedet debat. På trods af at udbudsdirektivet (siden 2004) implicit har udelukket parallelle tildelingsmodeller, og Europa Kommissionen (siden 2005) har været af den holdning, at parallelle tildelingsmodeller er i strid med udbudsdirektivet, har sådanne i vidt omfang været anvendt i Danmark.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Martin Stæhr