Hvad skal der til, før man kan anlægge sag mod nogen i et andet EU-land end vedkommendes hjemland, når det handler om sager om krænkelse af ophavsrettigheder på internettet? Det har EU-Domstolen taget stilling til i sin dom i den såkaldte Pinckney-sag fra oktober 2013.

Forfattere

Nina Henningsen

Partner

Daniel Haue Jakobsson

Advokat

Øvrige forfattere:  Søren Christian Andersen