Den nye offentlighedslov, som trådte i kraft 1. januar 2014, indebar en række store ændringer i reglerne om aktindsigt. Mindre opmærksomhed har bestemmelserne i offentlighedslovens § 6 og § 12 imidlertid fået. Særligt bestemmelsen i offentlighedslovens § 6 stiller krav til visse forvaltningsmyndigheders kontrakter ved outsourcing af borgerrelaterede opgaver. Bestemmelsen i offentlighedslovens § 12 vedrører udarbejdelse af databasebeskrivelser. Selvom denne bestemmelse ikke opstiller et egentligt krav til forvaltningsmyndigheders kontrakter, vil det være en god idé at overveje, om bestemmelsen bør udløse egentlige kontraktkrav.

Forfattere

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Anders Valentiner-Branth