En kommunes udlejning af lokaler til en leje under markedslejen var offentlig støtte i strid med konkurrencelovens §11 a. Konkurrencerådet påbød kommunen at opkræve en leje for lejemålet svarende til markedslejen. Samtidig blev lejeren påbudt at tilbagebetale 80.000 kr. 

Forfattere

Andreas Christensen

Partner