Kommunal opgave-varetagelse

Publiceret i: Horten Ret & Indsigt
Udgave: 04/2011

Efter at vandsektorloven har stillet krav om adskillelse af kommunens myndighedsopgaver og forsyningsselskabernes driftsansvar, har mange vandselskaber haft behov for at kunne trække på kommunernes administrative kapacitet, f.eks. i forhold til personaleledelse, lønkørsel mv. Det har rejst mange spørgsmål om kommunernes adgang til at varetage opgaver for forsyningsselskaberne. Skal en kommune varetage opgaver for et forsyningsselskab, kræver det, at der er hjemmel til det. Denne hjemmel kan for så vidt angår varetagelsen af opgaver findes i bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber eller i kommunalfuldmagten.

Øvrige forfattere: Anders Valentiner-Branth

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.