Ofte er offentlige indkøbere – naturligt nok – fokuseret på anskaffelsesprisen for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsprojekter, når der gennemføres udbud. Men hvad nytter det egentligt, at et produkt har en lav anskaffelsespris, hvis omkostningerne ved den efterfølgende brug er tårnhøje?

Forfattere

Andreas Christensen

Partner

Christian Traberg Bennetzen

Advokat