Det kan på grundlag af nyere domme fra EU-Domstolen diskuteres, om der i videre omfang end hidtil skal foretages en konkret sagligheds- og proportionalitetsvurdering, inden der videregives personoplysninger, hvilket belyses nærmere i artiklen.

Forfattere: Anders Valentiner-Branth, Egil Husum og Henrik Sauer