Fogedforbuds-reglerne for patenter, varemærker og design skal moderniseres

Publiceret i: Horten Corporate Newsletter
Udgave: 04/2012

Efter mange års kritik af de danske fogedforbudsregler, har regeringen nu på baggrund af Retsplejerådets betænkning fremsat lovforslag om, at fogedforbudssystemet skal moderniseres, og det vil i givet fald kunne få afgørende betydning for navnlig de sager, der vedrører immaterialrettigheder (f.eks. patent, varemærke, design, ophavsret).

forfatter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.