EU-Domstolen har fastslået, at arbejdsgiver har pligt til at tilbyde nedsat tid til handicappede medarbejdere og at fravær pga. manglende tilpasninger ikke må medregnes i 120-dages reglen.

forfattere

Finn Schwarz

Managing Partner

Marianne Lage

Partner