Den 11. april 2011 indgik Regeringen, DF, LA og KD en aftale om Konkurrencepakken. Et vigtigt element i Konkurrencepakken er en øget konkurrence på affaldsforbrændingsområdet.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Thomas Grønkær