Havneloven giver danske havne, der ejes af kommuner, mulighed for at organisere sig på flere forskellige måder, blandt andet som kommunale havne, kommunale selvstyrehavne og kommunale aktieselskabshavne. Ikke-kommunale havne kan være stats eller privatejede havne.

På andre områder opleves en bevægelse i retning af organisering i selskabsform, senest ved hele vandsektoren og tidligere elsektoren mv. På den baggrund er det interessant at se nærmere på organisation af kommunale havne.

Denne artikel handler om forskellen mellem de forskellige organisationsformer for kommunernes havne: Kommunale havne, kommunale selvstyrehavne og kommunale aktieselskabshavne. Flere kriterier kan have indflydelse på kommunens valg af organisationsform, særligt hvor stor indflydelse havnebestyrelsen skal have, og hvor stort kommunens økonomiske engagement i havnen skal være.

forfatter

Klavs Gravesen

Partner

Øvrige forfattere: Louise Høgh