De fleste organisationer – offentlige myndigheder og virksomheder – behandler, opbevarer og videregiver store mængder persondata. Persondataforordningen, som træder i kraft i 2018, vil indebære en række ændringer for behandling af persondata og bl.a. et markant højere bødeniveau end i dag. Derfor bør der være fokus på at få implementeret reglerne i alle organisationer i god tid inden 2018.

Forfatter

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Egil Husum, Heidi Højmark Helveg