Torsten Hoffmeyer rådgiver danske og internationale virksomheder inden for fonds- og selskabsret med fokus på generationsskifte, omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser og kontraktforhandlinger. Han beskæftiger sig primært med strategisk og juridisk rådgivning til privatejede, fondsejede og børsnoterede virksomheder og har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde - heraf flere formandsposter - i en række danske virksomheder og fonde. Torsten har betydelig ekspertise inden for de særlige bindinger, som lovgivningen og fundatsen pålægger fondsejede virksomheder.