Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Horten

Dir: +45 33344356

Mob: +45 52344356

Sekretær: Aase Jensen


Rune Halkjær Ebbesen er specialiseret inden for fast ejendom. Han rådgiver både udlejere og lejere i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, samt vedrørende håndtering af lejeretlige forhold, herunder konfliktløsning.

Endvidere rådgiver Rune købere, sælgere og udviklere af fast ejendom i forbindelse med indgåelse af købs- og udviklingsaftaler, ligesom han rådgiver i forbindelse med håndteringen af ejendomme generelt, herunder vedrørende håndtering af mangler. Rune har tillige stor erfaring med håndtering af nødlidende ejendomme.

Herudover har han erfaring med håndtering af ejerforeninger og disses retsforhold, samt med håndtering af entrepriseretlige forhold, herunder kontraktforhandling og tvisteløsning.

CV

Karriere

Advokat, Horten, 2015
Advokat, Finansiel Stabilitet A/S, 2011-2015
Advokatbeskikkelse, 2010
Advokatfuldmægtig og advokat, Accura, 2009-2011
Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Børge Nielsen, 2007-2009

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2007

Sprog

Engelsk

Nyheder

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

15. november 2017

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4.

DSB sælger ejendom i København til Genesta

2. november 2017

Horten har bistået med salget af DSB's tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge.

PensionDanmark køber to ejendomme af Det danske Hedeselskab

7. september 2017

Horten har bistået PensionDanmark med køb af to erhvervsejendomme af Det danske Hedeselskab.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.