Poul Hvilsted

Partner

Horten

Dir: +45 33344254

Mob: +45 52344254

Sekretær: Trine Lindenskov Andersen


Poul Hvilsted leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold.

Poul har i sammenhæng med den generelle erhvervs- og kontraktsretlige rådgivning haft særligt fokus på regulatoriske emner og koncessioneret virksomhed, herunder pensions-, livs og arbejdsløshedsforsikring. Han bistår ved forhandling og udarbejdelse af kommercielle kontrakter, herunder om virksomhedsoverdragelse.

Poul har en helt særlig ekspertise indenfor forhandling af kontrakter om levering af udstyr til militære og sikkerhedsmæssig anvendelse og den danske og internationale regulering af militært udstyr og dual-purpose produkter. På den baggrund har Poul en særlig indsigt i regler om og forskrifter for off-set og industrisamarbejde.

Det brede erfaringsgrundlag indgår også i sammenhæng med rådgivning vedrørende compliance, både konkret og generelt.

Poul rådgiver danske kommuner og offentlige virksomheder om generelle offentligretlige og forvaltningsretlige forhold, samt særligt om miljøret og planlovgivning.

Pouls karrieremæssige udgangspunkt var retssager. Han er en erfaren procedør og har optrådt for danske domstole i mange sager, herunder et betydeligt antal højtprofilerede og principielle afgørelser. Han har desuden været involveret, også som ledende advokat, i en række internationale voldgifts- og domstolssager, bl.a. i USA, Storbritannien og Thailand.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR). Han deltager som dommer i både nationale og internationale voldgiftssager som enevoldgiftsmand og som medlem af et panel.

Poul er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Legal 500 - Dispute Resolution og Environment (Leading Individual) (inkluderet i 'The Legal 500 Hall of Fame')

CV

Karriere

Partner, Horten, 2006
Møderet for Højesteret, 1990
Møderet for landsret, 1985
Advokatbeskikkelse, 1985

Uddannelse

Cand.jur., Århus Universitet, 1982

Bestyrelses- og tillidsposter

Sidder i bestyrelsen for en række danske virksomheder
Formand for flere velgørende fonde, herunder med tilknytning til FN

Medlemskaber

Dansk Selskab for Miljøret
Dansk Selskab for Voldgift
European Environmental Law Association
Foreningen Højesteretsskranken

Sprog

Engelsk
Tysk

Nyheder

EU-Domstolen sår tvivl om vindmølleplanlægningen

10. marts 2017

EU-Domstolen har slået fast, at Valloniens vindmøllebekendtgørelse, der på mange måder minder om den danske, udgør en plan eller et program efter SMV-direktivet. Formentlig er konsekvensen den, at den danske vindmøllebekendtgørelse må anses for ugyldig.

Ny højesteretsdom om gæsteprincippet

21. februar 2017

Cityringloven skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og retspraksis om gæsteprincippet, herunder begrebet "sammensatte anlægsprojekter". Anlægsarbejderne ved fire metrostationer var sammensatte anlægsprojekter, hvorfor ledningsejerne måtte betale for ledningsomlægningerne.

Forslag til ny planlov er sendt i høring

28. september 2016

Det ventede udkast til lovforslag om ændringer af planloven er blevet offentliggjort på Høringsportalen.

Når vejret raser: Fordeling af offentlige udgifter

24. november 2015

Når vi i fremtiden skal sikre byernes veje og kloakker og landets kyster mod voldsomme vejrfænomener som weekendens snestorm, er lovgivningen ikke klar i forhold til, hvordan omkostningerne skal fordeles.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.