Peter E.P. Gregersen rådgiver primært danske og internationale virksomheder inden for kontraktsret, herunder særligt vedrørende forhandlere, agenter og franchising samt vedrørende relaterede forhold inden for konkurrenceretten, immaterialretten (IPR) og markedsføringsretten. I kraft af sine mange sager af international karakter har han endvidere opbygget en betydelig ekspertise inden for international privat- og procesret. Peter har ført et betydeligt antal retssager for danske domstole og voldgiftsretter, ligesom han har erfaring med at procedere for EU-Domstolen.