Ninna Højer Jensen rådgiver kommuner, offentlige myndigheder og virksomheder om udbudsretlige problemstillinger. Hun har betydelig erfaring med rådgivning af såvel ordregivere som tilbudsgivere i alle stadier af de udbudsretlige processer lige fra de strategiske indledende overvejelser til den efterfølgende kontraktstyring. Herudover har hun stor erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale og procesledelse i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocesser.

Ninna har erfaring med undervisning af særligt kommuner inden for udbudsloven og det Fælles europæiske udbudsdokument (ESPD.)

Ninna har tidligere været tilknyttet afdelingen for rekonstruktion og insolvens, og har derfor også stor erfaring inden for behandling af konkursboer og rekonstruktioner. Derudover har hun bred erfaring med tvisteløsning og behandling af retssager.