Nicolai Dyhr rådgiver om rekonstruktion, konkursbehandling og generelle kreditretlige forhold. Han har betydelig erfaring med varetagelse af kreditorinteresser i nødlidende virksomheder, samt udøvelse af rekonstruktør- og kuratorerhverv. Nicolai Dyhr er en af de advokater i Danmark, der har gennemført flest rekonstruktioner efter de nye regler i konkursloven. 

Nicolai rådgiver endvidere om erhvervsretlige forhold i bred forstand, blandt andet vedrørende rationalisering, finansiel omstrukturering, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Han er en erfaren procedureadvokat med betydelig undervisningserfaring fra såvel kursushverv som eksterne lektorater ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet.

Nicolai Dyhr er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Restructuring/Insolvency

He is very effective and does an extraordinary job towards clients, he has a good relationship with them.

Chambers, 2018