Nicolai Dyhr

Partner

Horten

Dir: +45 33344209

Mob: +45 52344209

Sekretær: Bente Legarth


Nicolai Dyhr rådgiver om rekonstruktion, konkursbehandling og generelle kreditretlige forhold. Han har betydelig erfaring med varetagelse af kreditorinteresser i nødlidende virksomheder, samt udøvelse af rekonstruktør- og kuratorerhverv. Nicolai Dyhr er en af de advokater i Danmark, der har gennemført flest rekonstruktioner efter de nye regler i konkursloven. 

Nicolai rådgiver endvidere om erhvervsretlige forhold i bred forstand, blandt andet vedrørende rationalisering, finansiel omstrukturering, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Han er en erfaren procedureadvokat med betydelig undervisningserfaring fra såvel kursushverv som eksterne lektorater ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet.

Nicolai Dyhr er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers - Restructuring/Insolvency

Clients describe Nicolai Dyhr as an ambitious, solution-oriented lawyer who achieves great results.

Chambers

Nicolai Dyhr rises in the rankings thanks to impressive market feedback. One client enthuses that "he is highly skilled, and always has a fantastic understanding of the situation".

Chambers

CV

Karriere

Certificeret insolvensadvokat ved Danske Insolvensadvokater, 2013
Partner, Horten, 2009
Møderet for Højesteret, 2009
Advokat (L), Abel & Skovgaard Larsen, 2007-2009
Møderet for landret, 2004
Ekstern lektor i insolvensret, Københavns Universitet, 2003-2011
Advokatfuldmægtig og advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, 1998-2007

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2001

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem, Entreflex A/S
Bestyrelsesformand, PNP Byg A/S
Bestyrelsesformand, TS Stilladsmontage A/S

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater

Sprog

Engelsk
Svensk
Norsk

Nicolai Dyhr - Chambers Europe 2017

Nyheder

Retstilstanden for andelsbolighaveres overgang til lejere ændres

15. november 2017

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har for nyligt truffet afgørelse i en sag om, hvilke vilkår udlejer kan kræve i forhold til andelsbolighavere, der overgår til at være lejere i henhold til andelsboligforeningslovens § 4.

Horten bistår med afviklingen af Hjemmehjælpen Aarhus

11. maj 2017

Skifteretten i Århus udpegede den 8. maj advokat Nicolai Dyhr som kurator for det private hjemmehjælpsfirma Hjemmehjælpen Aarhus ApS under konkurs.

Hvornår tiltrædes et virksomhedspant?

20. september 2016

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i dansk ret, hvorfor Højesterets afgørelse har vidererækkende konsekvenser. Dommen forventes afsagt inden årets udgang.

Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne

5. september 2016

Den 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten en "afviklingsdirektør" konkurskarantæne i sammenlagt ni år. Afgørelsen er principiel, da det er første gang, en person er pålagt en konkurskarantæne af denne varighed.

A/B Duegården fik lov til at gå konkurs

11. maj 2016

A/B Duegården har fået Højesterets ord for, at de kan få lov til at gå konkurs.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

Vedtaget lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven efter SKAT's problemer med EFI

20. november 2015

Ny lovændring standser forældelse på fordringer til inddrivelse hos skat i tre år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.