Niclas Holst Sonne er leder af Hortens afdeling for skatter og afgifter. Han yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand med speciale indenfor blandt andet M&A skat, etablering af incitamentsprogrammer, strukturering af fonde, moms ved køb og salg af fast ejendom, omstrukturering og generationsskifte, førelse af skatte- og afgiftssager, rekonstruktioner, ind- og udstationeringer samt generel selskabsbeskatning.

Niclas har i en årrække rådgivet en række danske og internationale kunder, herunder pensionskasser og ejendomsfonde, om skattemæssige strukturovervejelser i forbindelse med køb og salg af ejendomsporteføljer i Danmark og resten af Norden. Han har endvidere rådgivet om skatte- og momsmæssige overvejelser i forbindelse med strukturering af kapitalfonde, herunder ved stiftelsen af en dansk baseret kapitalfond etableret i slutningen af 2012 bl.a. med kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital.

Han har betydelig erfaring med etablering og implementering af incitamentsordninger i børsnoterede-, kapitalfondsejede -, samt privatejede virksomheder. Endvidere har han proceserfaring, idet han løbende har ført en række skatte- og momssager ved både de administrative myndigheder og domstolene.

Niclas er tilknyttet Copenhagen Business School (CBS) som underviser og specialevejleder. Han er medforfatter til "Ejendomsmæglerhåndbogen" og har været forfatter eller medforfatter til en række artikler om skatteforhold i bl.a. International Tax Review, Skat Udland, Revision og Regnskabsvæsen, Aktionærbladet, Ugeskrift for Skatteret samt Magasinet for Dansk Biotek.

Niclas er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Tax (Leading Individual og Recommended Lawyer)
Chambers - Tax
ITR World Tax - Recommended Lawyer
Who’s Who Legal – Corporate Tax
Best Lawyers - Tax law

'Highly professional' horten provides advice on indirect taxes and vat, and handles restructuring mandates for a broad client roster. 'talented' and 'energetic' niclas holst sonne assists a swiss-based multinational company group with the tax aspects of the restructuring of its nordic business.

Legal 500, 2018

One client says he is "renowned for always providing an efficient no-nonsense response while being a pleasure to work with." Other sources describe him as "very solution-focused" as well as "very impressive with his technical knowledge."

Chambers Europe, 2018

One client says he is "very responsive and proactive in his approach," "solution-oriented" and "represented us 100% in all matters, which made me very comfortable." 

Chambers Europe, 2017

Nyheder