Mikala Berg Dueholm er specialiseret i udbudsret i bred forstand og beskæftiger sig i tilknytning hertil med kontraktret, IT-ret og entrepriseret. Hun har stor erfaring som rådgiver for offentlige myndigheder (kommuner, regioner og forsyningsselskaber) og private tilbudsgivere om de EU-retlige og nationale udbudsregler.

Inden for udbudsret spænder Mikalas rådgivning fra valg af udbudsproces, gennemførelse af udbud, koncipering af kontrakter, sparring om incitamentsmekanismer, adgangen til efterfølgende ændring af kontrakter indgået ved udbud, aktindsigt, tvisteløsning og klagesager om udbud.

Kontraktretligt har Mikala omfattende erfaring med kontraktkoncipering, forhandling og fortolkning, og sektormæssigt er hun særligt velbevandret inden for forsyning, offentlig transport, jordforurening og råstoffer, IT og entreprise.

Derudover har Mikala stor erfaring med udbud af komplekse ydelser, herunder strategiske partnerskaber inden for byggeri, IT- kontrakter, bygge- og anlægskontrakter og udviklingskontrakter, ligesom hun har gennemført udbud ved komplicerede udbudsprocesser som udbud med forhandling, projektkonkurrencer og konkurrencepræget dialog.

Mikala har desuden ført en række sager om udbudsreglerne ved Klagenævnet for Udbud og domstolene for både ordregivere og tilbudsgivere og har møderet for landsretterne.

Mikala er en erfaren underviser inden for udbudsret og har desuden undervisningserfaring fra universitet, hvor hun gennem en årrække har været ekstern lektor.