Michael Neumann

Partner

Horten

Dir: +45 33344267

Mob: +45 52344267

Sekretær: Katrine Ravnkilde Sørensen


Michael Neumann er specialiseret inden for ejendoms- og entrepriseret og har bred erfaring som rådgiver for virksomheder og offentlige myndigheder i relation til kerneområderne køb/salg af fast ejendom, development-projekter, byggeret, lejeret, erhvervslejeret og ejendomsfinansiering. Han er en erfaren procesadvokat og har ført en række vigtige retssager inden for sine specialer.

Michaels øvrige specialeområder er rådgivning i miljøret, selskabsret, kontrakter samt M&A. Han er endvidere en erfaren foredragsholder og underviser.

Michael er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Real Estate (Recommended Lawyer)
Chambers - Real Estate og Real Estate: Construction
Best Lawyers - Construction Law

Sources say: "He is very skilled and has a good team."

Chambers Europe, 2017

Department head Michael Neumann is a "responsive and knowledgeable" practitioner, note interviewees. He often acts for big-name clients including Pfizer, Carlsberg and Apple.

Chambers

Sources describe Michael Neumann as "forthcoming, solution-oriented and fast" and "a very well-educated man with great knowledge of almost every aspect of the business I am in." 

Chambers

CV

Karriere

Partner, Horten, 2006
Møderet for Højesteret, 2006
Møderet for landsret, 2001
Advokatbeskikkelse, 2000
Advokatfuldmægtig, Horten, 1997

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1997
HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Copenhagen Business School, 1993

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem, Horten
Medlem af bestyrelsen, Ole Hagen Arkitekter

Sprog

Engelsk

Nyheder

PensionDanmark køber Lemvigh-Müllers domicil

6. marts 2018

Horten har bistået PensionDanmark med købet af Lemvigh-Müllers domicil i Herlev.

Horten bistår Arkitekt­gruppen med bolig­udviklings­projektet Strandhaverne

8. februar 2018

Horten bistår Arkitektgruppen, der i samarbejde med NREP nu har igangsat årets første ejendomsudviklingsprojekt på Amager.

Nye standardvilkår i byggeriet på vej

8. februar 2018

Siden 2015 har repræsentanter for byggeriets parter forhandlet om nye standardvilkår i AB-udvalget, og den 2. februar 2018 blev forslag til nye AB 18 og ABR 18 sendt i høring. Høringsudkastene løfter sløret for de nye standardvilkår, der forventes vedtaget i maj 2018.

PensionDanmark overtager ejendom fra Midtconsult

3. januar 2018

Horten har bistået PensionDanmark med køb af ejendom af rådgivningsfirmaet Midconsult.

DSB sælger ejendom i København til Genesta

2. november 2017

Horten har bistået med salget af DSB's tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge.

PensionDanmark køber to ejendomme af Det danske Hedeselskab

7. september 2017

Horten har bistået PensionDanmark med køb af to erhvervsejendomme af Det danske Hedeselskab.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Horten bistår ArkitektGruppen med nyt joint venture med NREP

24. maj 2017

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af yderligere et joint venture med Nordic Real Estate Partners (NREP) om gennemførelsen af boligudviklingsprojekter i København.

Lejers manglende retablering medførte lempelse af udlejers bevisbyrde for tab

10. februar 2017

Erhvervsleje: Højesteretsdom lemper udlejers bevisbyrde for sit påståede tab som følge af lejers grove misligholdelse i form af manglende iagttagelse af retableringspligt.

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

9. november 2016

Højesteretsdom cementerer gældende praksis om brugsrettigheder stiftet over dele af fast ejendom. Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel var ikke i strid med udstykningslovens § 16.

Det bliver billigere at opføre udlejningsejendomme

22. september 2016

Ændring i byggeloven giver forsikringsbesparelse ved opførelse af udlejningsejendomme.

Horten bistår PensionDanmark med køb af ejendomme for over en halv mia. kr.

4. april 2016

Hortens afdeling for fast ejendom har bistået PensionDanmark med køb af to kontorejendomme i Aarhus fra C.W. Obel Ejendomme.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.