Martin Trier beskæftiger sig primært med forsikrings- og erstatningsret samt rets- og voldgiftssager.

Martin rådgiver og bistår både danske og udenlandske virksomheder og forsikringsselskaber i erstatnings- og forsikringssager samt erhvervsretlige tvister. Han rådgiver i de fleste typer sager om erstatningsansvar, forsikringsdækning samt kontraktansvar.

Martin har navnlig specialistviden og mange års erfaring med sager om professionelt ansvar, herunder ansvar for ingeniører og arkitekter, advokater og revisorer, samt produktansvar og regres.