Malene Graff

Specialistadvokat

Horten

Dir: +45 33344394

Mob: +45 52344394

Sekretær: Lene Hofmeister


Malene Graff rådgiver om kommunal- og forvaltningsret samt om energi- og forsyningsret. Hun rådgiver især kommuner, andre offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber inden for en lang række offentligretlige områder, herunder spørgsmål knyttet til kommunernes etablering og drift af selskaber samt om organisering og omstrukturering af offentlige selskaber og forsyningsvirksomheder.

Malene rådgiver herudover om kommunalfuldmagtsreglerne, forvaltningsretlige spørgsmål og socialretlige emner. Hun har erfaring fra tidligere ansættelser i Det Sociale Nævn, Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunalretsafdeling og Dansk Erhvervs OPS-enhed.

CV

Karriere 

Advokatbeskikkelse, 2009

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2002 
Studieophold ved South Texas College of Law, 2000

Medlemskaber

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Sprog

Engelsk
Tysk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.