Mads Nygaard Madsen

Partner

Horten

Dir: +45 33344157

Mob: +45 52344157

Sekretær: Mette Laursen


Mads Nygaard Madsen er specialiseret i IT-ret og er en af Danmarks førende advokater inden for dette område. Hans rådgivning dækker alle områder af IT-retten, herunder outsourcing, softwarelicensforhold og spørgsmål om e-handel. Han rådgiver en bred vifte af danske og internationale klienter - såvel udbydere af IT-produkter og -serviceydelser som kunder, der efterspørger sådanne ydelser. Som supplement til sin advokatuddannelse er Mads tillige uddannet inden for datalogi og økonomi og er derfor særlig dygtig til at håndtere sager, der kræver indsigt i komplicerede tekniske og kommercielle forhold. Han rådgiver endvidere om immaterialret, persondatabeskyttelse og de regulatoriske forhold vedrørende udbud af spil og har solid erfaring med koncipiering og forhandling af kontrakter samt håndtering tvister vedrørende IT-ydelser.

Mads er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Information Technology og Telecoms (Recommended Lawyer)
Chambers - TMT

One source cites 'responsiveness' as a key strength of his, adding: 'He is familiar with the business environment'.

Chambers, 2018

mads nygaard madsen is revered by clients for his great insight.

Chambers

Described as a "subtle but skilled negotiator," Mads Nygaard Madsen is praised for "his admirable attention to detail and tireless work for his clients." He heads up the TMT sector group and IT and e-commerce team.

Chambers

CV

Karriere

Certificeret juridisk ekspert i IT-tvister, 2013
Certificeret IT-advokat, 2010
Partner, Horten, 2006
Advokatbeskikkelse, 2002

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1999
Master of Arts (Economics), Boston University, 1997
HA(dat.), Copenhagen Business School, 1994

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesformand, Danske IT-Advokater
Medlem af bestyrelsen, 3Shape Holding A/S
Medlem af bestyrelsen, 3Shape A/S
Medlem af bestyrelsen, 3Shape TRIOS A/S
Medlem af bestyrelsen, 3Shape Medical A/S

Medlemskaber

Danske IT-advokater
Dansk Forum for IT-ret
Dansk IT
Dansk Selskab for Ophavsret
Foreningen for Medie- og Entertainmentret
Foreningen Industriel Retsbeskyttelse
Københavns Advokatforening
Netværk for it-kontraktret

Sprog

Engelsk

VIDEO: Persondatareglerne

7. marts 2018

I videoen giver partner og advokat Mads Nygaard Madsen et overblik over persondatareglerne på 7 minutter.

Datatilsynet offentliggør skabelon til data­behandleraftale

19. februar 2018

For at leve op til kravene i den nye databeskyttelsesforordning er det vigtigt at sikre, at der er indgået de fornødne databehandleraftaler. Datatilsynet har nu udarbejdet en skabelon for databehandleraftaler samt en tilhørende vejledning.

100 dage til databeskyttel­sesforordningen – er I klar?

14. februar 2018

I dag er der 100 dage til databeskyttelsesforordningen træder i kraft. Vi opsummerer, hvad I bør have styr på inden den 25. maj 2018.

Lovforslag til databeskyttel­ses­loven er fremsat

26. oktober 2017

Justitsministeriet har netop fremsat lovforslag til databeskyttelsesloven for Folketinget. Loven vil sammen med databeskyttelsesforordningen og visse nationale særregler regulere, hvordan persondata skal og kan behandles fra 25. maj 2018.

Persondata­forordningen: Udsigt til bøder til offentlige myndigheder

13. oktober 2017

Det kommende forslag til en ny databeskyttelseslov ser ud til at lægge op til, at offentlige myndigheder vil kunne idømmes bøder for overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen.

Betænkningen om databeskyttelsesforordningen er kommet

29. maj 2017

Justitsministeriet har nu udgivet den længe ventede betænkning om databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning i den forbindelse.

Ny handlingsplan for implementering af databeskyttelsesforordningen

30. januar 2017

Artikel 29-gruppen har vedtaget en ny handlingsplan, der angiver, hvilke emner gruppen vil prioritere i 2017 for at sikre en effektiv implementering af databeskyttelsesforordningen.

Data protection officer – hvem, hvornår, hvad?

12. januar 2017

Den såkaldte Artikel 29-gruppe har vedtaget et sæt retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere, der giver mere klarhed over databeskyttelsesrådgiverens opgaver, stilling og ansvar.

Grønland får persondatalov

22. november 2016

Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Hjælp til IT-sikkerheden for små og mellemstore virksomheder

10. november 2016

Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed har i samarbejde udarbejdet en ny hjemmeside, der nemt og hurtigt giver virksomheder mulighed for at få vurderet deres IT-sikkerhed.

Dynamiske IP-adresser kan være personoplysninger

19. oktober 2016

EU-Domstolen har fastslået, at en dynamisk IP-adresse kan udgøre en personoplysning.

Datatilsynet: Få styr på medarbejdernes håndtering af persondata

7. oktober 2016

Datatilsynet har i en ny afgørelse udtalt kritik af en kommunes kontrol med datasikkerheden på baggrund af uvedkommendes adgang til følsomme personoplysninger gemt på en medarbejders private IT-udstyr.

Er I klar til at efterleve databeskyttelsesforordningen?

24. juni 2016

Datatilsynet har offentliggjort en liste med spørgsmål, som dataansvarlige med fordel allerede på nuværende tidspunkt kan forholde sig til i forbindelse med forberedelserne forud for EU's databeskyttelsesforordning.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2017

13. juni 2016

Regeringen har indgået en omfattende aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Den nye persondataforordning endeligt vedtaget

14. april 2016

Den nye persondataforordning er endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet sammen med resten af Databeskyttelsesreformpakken.

Udkast til Privacy Shield-ordning mellem EU og USA offentliggjort

8. marts 2016

EU-Kommissionen har fremlagt en lovgivningspakke for en ny Privacy Shield-ordning til erstatning for Safe Harbour-ordningen for overførsel af persondata fra EU til USA.

Er I klar til at håndtere den nye persondataforordning?

24. februar 2016

Lever din organisation – offentlig som privat – op til kravene i den gældende persondatalov, og er I klar til de kommende ændringer?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.