Lise Lotte Hjerrild er specialiseret i M&A. Hun rådgiver en række danske og udenlandske virksomheder om alle M&A-, kapitalmarkeds- og selskabsretlige forhold.

Lise Lotte har siden 1997 forestået en lang række (100+) M&A-transaktioner, herunder grænseoverskridende køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger af børsnoterede virksomheder, børsnoteringer og afnoteringer, overtagelsestilbud, strukturerede auktionsprocesser samt investeringer i danske og udenlandske selskaber. Hun har endvidere unik erfaring med privatiseringer, særlig af lufthavne samt energiselskaber og andre forsyningsselskaber, og med globale koncernomstruktureringer

Lise Lotte er Treasurer i IBA’s Women Lawyer’s Interest Group og medlem af IBA’s Diversity Council. Endvidere er Lise Lotte Officer i ABA’s International M&A and Joint Venture Committee og taler jævnligt om M&A-emner på internationale konferencer.

Lise Lotte har fået anerkendelse i det juridiske tidsskrift Lawyer Monthly med tildelingen af Women in Law Awards 2017 for hendes fremragende juridiske ekspertise og indsats inden for området Corporate Governance.

Lise Lotte Hjerrild er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Chambers Global & Europe - Corporate/M&A
Best Lawyers - Mergers and Acquisitions Law
IFLR1000 - M&A og Capital Markets (Highly regarded)

Nyheder