Klavs Gravesen er specialiseret i energiret, forsyningsret og kommunal selskabsret og har erfaring med rådgivning om forhold, som opstår i samspillet mellem energisektoren og den kommunale sektor. Han rådgiver især kommuner og kommunale fællesskaber og har siden år 2000 især beskæftiget sig med spørgsmål knyttet til omdannelse af kommunale virksomheder og transaktioner på forsyningsområdet.

Klavs har tidligere været ansat i Justitsministeriet, Lovafdelingen, herunder som ministersekretær, og i Folketingets Lovsekretariat. Herved har han opnået et indgående kendskab til lovgivningsprocessen. Siden 1998 har Klavs været partner i Hortens afdeling for offentlig ret. Han har i en årrække undervist på Københavns Universitet i aftaleret, formueret og forbrugerret.

Klavs er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Energy (Leading Individual og Recommended Lawyer) (inkluderet i 'The Legal 500 Hall of Fame')
Chambers - Energy
Best Lawyers - Energy Law
Who's Who Legal - Energy

Clients appreciate that he makes himself available to them and are impressed by his 'agile' legal work.

Chambers, 2018

udgivelser

Nyheder