Katrine Westhausen Gottlieb beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager for danske og udenlandske klienter. Hun er specialiseret i erstatnings- og forsikringsret og rådgiver navnlig i sager vedrørende rådgiveransvar, kontraktansvar og professionelt ansvar, samt ansvar inden for entrepriseforhold.

Katrine rådgiver om generelle erhvervsretlige forhold og udarbejdelse af kommercielle kontrakter. Hun rådgiver i alle typer af straffesager, fortrinsvis sager om påstået økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Desuden er Katrine ekstern lektor i faget længerevarende kontraktforhold på Københavns Universitet.