Katrine Westhausen Gottlieb er procesadvokat og forsvarer. Hun beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager for danske og udenlandske klienter, herunder i sager om påstået økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Katrine fører sager og rådgiver om generelle erhvervsretlige forhold, specielt i erstatnings- og forsikringsretlige konflikter, i sager vedrørende rådgiveransvar, kontraktansvar og ansvar inden for entrepriseforhold.

Katrine har desuden møderet for landsret.

Derudover har Katrine undervisningserfaring og har været lektor i faget Længerevarende kontraktforhold på Københavns Universitet.