Jens Jakob Bugge

Partner

Horten

Dir: +45 33344260

Mob: +45 52344260

Sekretær: Charlotte Madsen


Jens Jakob Bugge rådgiver danske og internationale virksomheder inden for alle områder af immaterialretten, herunder rets- og voldgiftssager og kontrakter (licensaftaler, sameksistensaftaler, købsaftaler mv.). Han er specialiseret inden for varemærkeret (herunder tvister vedrørende varemærkefalsk og piratkopiering), designret, ophavsret samt parallelimport og har indgående kendskab til den konkurrenceret (herunder EU-retten), der relaterer sig til immaterielle rettigheder. Herudover rådgiver Jens Jakob om illoyal markedsføring, eksempelvis i relation til vildledende markedsføring og sammenlignende reklame, produktefterligninger og tvister om kendetegn. Han har kendskab til en række sektorer og rådgiver danske og internationale virksomheder, der opererer inden for blandt andet Media & Entertainment, beklædningsindustrien, den finansielle sektor og life science & healthcare.

Jens Jakob har stor retssagserfaring inden for sine specialeområder og har rådgivet i mange højt profilerede sager.  Han fører løbende sager ved Sø- og Handelsretten, Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Han er en af landets førende advokater inden for varemærkeret og parallelimport, og han har blandt andet rådgivet i flere principielle sager i Højesteret med udstikkere til EU-Domstolen. Jens Jakob er tidligere administrerende partner i Horten fra 2004-2007.

Jens Jakob er omtalt i følgende internationale opslagsværker:

Department head Jens Jakob Bugge is roundly praised by commentators for his technical ability as a trade mark specialist. Clients describe him as "very responsive and open-minded".

Chambers

The ‘creative, approachable and efficient’ Jens Jakob Bugge handles patent and trade mark litigation.

Legal 500

CV

Karriere

Møderet for Højesteret, 2001
Partner, Horten, 1998 (Adm. partner, 2004-2007)
Secondment, Haight Gardner Holland & Knight (New York), juni-august 1997
Møderet for landsret, 1994
Advokatbeskikkelse, 1994
Advokatfuldmægtig, Horten, 1992-1994
Jurist, Industriministeriet, 1990-1992

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1990

Bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af Danske Advokaters IP-fagudvalg
Medlem Parallel Imports Committee (INTA)

Medlemskaber

Foreningen Industriel Retsbeskyttelse
AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)
Ophavsretligt Selskab
Patent- og Varemærkestyrelsens IP Enforce netværk
INTA (International Trademark Association)

Sprog

Svensk
Engelsk

Legal 500    Jens Jakob Bugge - Chambers Europe 2017    Jens Jakob Bugge - Chambers Global 2017

Nyheder

Det bliver lettere at standse forfalskede varer i tolden

14. september 2016

Nye EU-regler betyder, at det fremover er indehaveren af en vare, der skal bevise, at den ikke er forfalsket i tvister om varemærker.

Circle K vinder over OK i sag om nyt logo – Horten bistår Circle K

25. august 2016

Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven.

Østre Landsret: Pressalit krænkede Tivolis varemærke og misligholdt licensaftale

2. marts 2016

Østre Landsret har i januar 2016 afsagt dom i ankesag mellem Tivoli A/S og Pressalit Group A/S.

Ny undersøgelse: Horten blandt de bedste inden for varemærker

18. januar 2016

Det anerkendte internationale tidsskrift World Trademark Review (WTR) kårer Horten som en af landets førende rådgivere inden for varemærkeret.

Ny bog om immaterialret: Sanktioner og håndhævelse

1. december 2015

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Video: Life Science & Healthcare-sektoren

28. september 2015

I en ny animationsvideo giver Horten et overblik over de mange juridiske udfordringer og muligheder, som virksomheder i Life Science & Healthcare-sektoren kan støde på i et produkts livscyklus.

Horten kåret som førende rådgiver inden for patenter og varemærker

6. august 2015

Det anerkendte internationale magasin Managing Intellectual Property (MIP) har netop offentliggjort deres årlige kåring af de bedste patent- og varemærkerådgivere - og her er Hortens immaterialretsafdeling igen blandt de absolut bedste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.