Jakob Tingskov har beskæftiget sig med insolvensret i mere end 10 år. Han har behandlet et stort antal konkursboer indenfor et bredt udsnit af brancher. Jakob har erfaring med såvel mindre konkursboer som store boer med fortsat drift af virksomheden og internationale relationer. Han har endvidere omfattende erfaring med repræsentation af kreditorer overfor nødlidende virksomheder og konkursboer, herunder i forbindelse med omstødelseskrav. Jakob rådgiver herudover om rekonstruktion af nødlidende virksomheder, ligesom han har betydelig erfaring med førelse af kommercielle og insolvensretlige retssager.