Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og er leder af Hortens afdeling for Kommercielle tvister & voldgift samt sektorgruppen Forsikring & Ansvar. Han har omfattende erfaring med konfliktløsning og fører sager for domstolene og danske og internationale voldgiftsretter, ligesom han ofte udpeges som voldgiftsdommer, herunder ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

Jacob rådgiver navnlig i sager om kontraktansvar, bestyrelsesansvar, revisor- og advokatansvar, entreprise, erhvervs- og produktansvar, finansielle virksomheders forhold, M&A-tvister, agent- og forhandlerforhold, samt forsikringsret.

Udover sin danske uddannelse som jurist og advokat er han uddannet i England og Australien. Endvidere har han gennem sin karriere i vidt omfang bistået i sager af international karakter, og han har derfor en udpræget international tilgang til og forståelse for rådgivning i sager af internationalt tilsnit.

Jacob har desuden omfattende foredrags- og undervisningserfaring og har blandt andet gennem flere år fungeret som ekstern lektor i international voldgift og international handelsret, ligesom han jævnligt underviser og holder kurser i voldgift samt erstatnings- og forsikringsretlige emner.

Jacob er nævnt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Dispute Resolution og Insurance (Recommended Lawyer)
Chambers - Dispute Resolution
Who’s Who Legal: Arbitration (Future Leaders)

Praised as a strong leader who is cool, calm and collected

Chambers, 2018

Nyheder