Jacob Møller Dirksen

Partner

Horten

Dir: +45 33344243

Mob: +45 52344243

Sekretær: Anette Bartroff


Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og er leder af Hortens afdeling for Kommercielle tvister & voldgift samt sektorgruppen Forsikring & Ansvar. Han har omfattende erfaring med konfliktløsning og fører sager for domstolene og danske og internationale voldgiftsretter, ligesom han ofte udpeges som voldgiftsdommer, herunder ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

Jacob rådgiver navnlig i sager om kontraktansvar, bestyrelsesansvar, revisor- og advokatansvar, entreprise, erhvervs- og produktansvar, finansielle virksomheders forhold, M&A-tvister, agent- og forhandlerforhold, samt forsikringsret.

Udover sin danske uddannelse som jurist og advokat er han uddannet i England og Australien. Endvidere har han gennem sin karriere i vidt omfang bistået i sager af international karakter, og han har derfor en udpræget international tilgang til og forståelse for rådgivning i sager af internationalt tilsnit.      

Jacob har desuden omfattende foredrags- og undervisningserfaring og har blandt andet gennem flere år fungeret som ekstern lektor i international voldgift og international handelsret, ligesom han jævnligt underviser og holder kurser i voldgift samt erstatnings- og forsikringsretlige emner.

Jacob er nævnt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Dispute Resolution og Insurance
Chambers - Dispute Resolution, Up and Coming

Practice group head Jacob Møller Dirksen is ‘one of the most promising lawyers of his generation’.

Legal 500

Jacob Møller Dirksen is ‘second to none within commercial arbitration and insurance litigation’.

Legal 500

CV

Karriere

Partner, Horten, 2012
Advokat, Horten, 2011-2012
Advokatfuldmægtig og advokat, Gorrissen Federspiel, 2000-2011
Ekstern lektor i international voldgift og international handelsret, Aarhus Universitet, 2008-2011
Møderet for landsret, 2008
Underviser i dansk og international handelsret, Handelshøjskolen i Aarhus, 2001-2004
Advokatbeskikkelse, 2003

Uddannelse

LL.M. (international trade and dispute resolution), University of Sydney, 2007
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2000
University of Leicester, 2000

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem, Dansk Forening for Voldgift
Bestyrelsesmedlem, Horten Advokatpartnerselskab

Medlemskaber

Swedish Arbitration Association
Dansk Forening for Voldgift
Young International Arbitration Group, London Court of International Arbitration
Foreningen af Danske Procedureadvokater
Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
Det Danske Selskab for Forsikringsret
JUC Netværk, Erstatning/Ansvar/Forsikring
Forsikringsforeningen

Sprog

Engelsk

Legal 500     Jacob Møller Dirksen - Chambers Europe 2017    Jacob Møller Dirksen - Chambers Global 2017

Nyheder

Højesteret frifinder bank i sag om renteswapaftale

9. oktober 2017

Højesteret har i en dom fra 12. september 2017 frifundet Jyske Bank i en sag vedrørende bankens rådgivning af en andelsboligforening omkring en låneaftale om renteswap.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Danmark tiltræder værnetings­­aftale­­konventionen

14. september 2017

En lovændring pr. 1. juli 2017 betyder, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler. Vi ser nærmere på lovændringen og dens konsekvenser for danske parter.

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

11. september 2017

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi gennemgår et udpluk af de første domme i banksagerne.

Komponent­leverandør vinder langvarig voldgiftssag

23. august 2017

Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Voldgiftsret afgør første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier

23. juni 2017

En for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg nedsat voldgiftsret har afsagt kendelse i den første principielle sag om brugen af MgO-plader i byggerier i Danmark.

Forældelse i to sager om revisionsmæssig rådgivningsansvar

1. august 2016

Horten har fået medhold i, at der var indtrådt forældelse i to sager om rådgivningsansvar. I begge sager var omdrejningspunktet, hvorvidt der sker en udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen, når kravstillers viden om et eventuelt erstatningskrav udspringer af den hævdede skadevolders egen rådgivning.

Forsikringsmægler undgik erstatningskrav på over 1,7 mio. kr. trods mangelfuld rådgivning

18. februar 2016

Østre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at forsikringsrådgivning, som ikke lever op til kravene i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsmæglere, kan danne grundlag for et erstatningsansvar.

Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse

10. februar 2016

Ny dom fra Højesteret i en sag om erstatning for misligholdelse af en distributionsaftale understreger voldgiftskendelsers bindende karakter.

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

7. december 2015

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt en forsikringsaftale, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger.

Koncerninterne forsikrings­selskaber ikke klar til særligt tilsyn

19. oktober 2015

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn af de 12 koncerninterne forsikringsselskaber ("captives") i Danmark, men forsøget har vist, at de ikke er klar til det.

Artikel: Dispute Resolution in Scandinavia

13. oktober 2015

I en artikel i Corporate Disputes Magazine diskuterer tre advokater fra advokatfirmaerne Vinge (Sverige), Roschier (Finland) og Horten (DK) tvisteløsning i Skandinavien.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

30. september 2015

Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.