Daniel Haue Jakobsson er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og er en del af Hortens afdeling for Kommercielle tvister & voldgift. Her arbejder han med behandling, forberedelse og gennemførelse af større kommercielle tvister, særligt i form af retssager og voldgiftssager, ligesom han er specialiseret i international privat- og procesret.

Som en del af Hortens sektorgruppe Forsikring & Ansvar yder Daniel specialiseret rådgivning i en række sager inden for forsikrings- og erstatningsretten, der navnlig vedrører erhvervs- og produktansvar, rådgiveransvar, bestyrelses- og ledelsesansvar, kontraktansvar, finansielle virksomheders forhold, M&A-tvister samt ansvar inden for entrepriseforhold. I tillæg hertil rådgiver han om generelle erhvervsretlige forhold, herunder udarbejdelse af alle former for kommercielle kontrakter.

Daniel har omfattende erfaring med rådgivning af større internationale og globale virksomheder, og ud over sin danske uddannelse som jurist og advokat har han en LL.M. i International Business Regulation, Litigation & Arbitration fra New York University, som har givet ham et stærkt internationalt netværk og international tilgang til sin rådgivning.

Daniel har tidligere været udstationeret hos CSC Danmark og undervist i EU-ret på Københavns Universitet.

Nyheder