Christina Bach-Kristensen

Advokat

Horten

Dir: +45 33344355

Mob: +45 52344355

Sekretær: Anette Bartroff


Christina Bach-Kristensen beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager for danske og udenlandske klienter.  

Hun er specialiseret i erstatnings- og forsikringsret og rådgiver navnlig i sager vedrørende erhvervs- og produktansvar, kontraktansvar, professionelt ansvar, herunder både rådgiveransvar og bestyrelses- og ledelsesansvar, samt ansvar inden for entrepriseforhold. Endvidere rådgiver hun om udarbejdelse og fortolkning af forsikringsvilkår.   

Derudover rådgiver Christina om generelle erhvervsretlige forhold, herunder udarbejdelse af kommercielle kontrakter og risk management.

Christina har tidligere været udstationeret hos AIG, og hun underviser i forsikringsbranchen i udvalgte emner inden for erstatning- og forsikringsret. Derudover er Christina ekstern lektor i faget Civilproces på Københavns Universitet.

Cv

Karriere

Advokatbeskikkelse, 2017
Advokatfuldmægtig, Horten, 2016
Advokatfuldmægtig, Kennedys (tidligere Advokatfirmaet Erritzøe), 2014-2016 (herunder udstationering til AIG i 2016)
Stud.jur., Kennedys (tidligere Advokatfirmaet Erritzøe), 2013-2014 (herunder udstationering til AIG i 2014)
Stud.jur., IF Skadeforsikring, 2011-2012

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2014

Medlemskaber

YAC (Young Arbitrators Copenhagen)
Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)

Sprog

Dansk
Engelsk
Fransk

Publikationer

Højesteret: Bestyrelse erstatningsans­varlig for videreførelse af retssag

22. januar 2018

Højesteret stadfæster: Bestyrelsen i et selskab er erstatningsansvarlig for beslutningen om at videreføre en retssag på et tidspunkt, hvor selskabet ikke længere havde råd til at kunne betale eventuelle omkostninger til modparten.

Selvbeskadigelse er (stadig) ikke en produkt­skade i produkt­ansvars­retlig forstand

21. september 2017

Højesteret har ved dom af 13. september 2017 frifundet en producent af skibsmotorer for erstatningsansvar for rederis tab som følge af slidskader på skibsmotorerne.

Danmark tiltræder værnetings­­aftale­­konventionen

14. september 2017

En lovændring pr. 1. juli 2017 betyder, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler. Vi ser nærmere på lovændringen og dens konsekvenser for danske parter.

Nye regler om syn og skøn

10. juli 2017

Den 1. juli 2017 trådte de nye regler om syn og skøn i retssager i kraft. Læs her om de væsentligste ændringer, som de nye regler medfører.

Landsretten stadfæster afgørelse om forældelse af krav i rådgivningssag

7. juli 2017

Landsretten stadfæstede i juni 2017 en dom fra byretten, hvorefter et krav mod rådgiver var forældet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.