Christian Traberg Bennetzen rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Han har endvidere erfaring med rådgivning omkring personskadeerstatning og forsikringsforhold.

Christian har ligeledes arbejdet i Hortens afdeling for EU-, udbuds- og konkurrenceret, hvorfor han også har erfaring med at rådgive offentlige myndigheder og private virksomheder om udbudsret, konkurrenceret og statsstøtteret – både efter dansk og EU-retligt lovgivning.