Christel Worre-Jensen er specialiseret i køb og salg af virksomheder, kapitalmarkedsret og selskabsret. Christel har rådgivet en række danske og udenlandske virksomheder om samtlige M&A og selskabsretlige problemstillinger bl.a. i forbindelse med omstrukturering, transaktionsprocesser og generationsskifte. Christel rådgiver ofte om valg af transaktionsmodel, planlægning og optimering af salgsproces, finansiering, ejerskabsmodel, udførelse af juridisk due diligence undersøgelse samt udarbejdelse og forhandling af relevante transaktionsdokumenter som overdragelsesaftaler, ejeraftaler, investeringsaftaler mv. Christel rådgiver ligeledes om etablering af virksomheder med særlig regulering indenfor f.eks. fødevarer, spiritus, gambling samt landbrug.

Christel har international erfaring fra sin ansættelse i New York og har i den forbindelse bistået med udarbejdelse af amerikanske prospekter til brug for obligationsfinansiering, ligeledes bistår hun klienter med etablering af virksomheder i USA.