Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Horten

Dir: +45 33344366

Mob: +45 52344366

Sekretær: Mette Laursen


Charlotte Kunckel er specialiseret inden for persondataret, EU-ret, statsstøtteret, kontrakt- og udbudsret samt IT-ret. Hun har en omfattende erfaring med rådgivning om persondataret, herunder complianceprojekter. Herudover rådgiver hun om udbudsretlige problemstillinger, så som tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud samt førelse af sager for Klagenævnet for Udbud. Charlotte har særlig stor erfaring med rådgivning om IT-udbud og komplekse kontrakter og har gennem flere år været certificeret IT-advokat.

Herudover har hun stor erfaring med sager om offentligret, miljø- og energiret samt førelse af en lang række retssager inden for sine specialeområder. Charlotte rådgiver særligt offentlige myndigheder og private virksomheder inden for sine felter.

Charlotte har betydelig undervisningserfaring blandt andet fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet i statsforfatningsret, folkeret og EU-ret, herunder som ekstern lektor i EU-ret i perioden 2007-2014, ligesom hun har afholdt en lang række kurser om udbud, it-kontrakter og persondatalovgivningen og persondataforordningen.

CV

Karriere

Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), 2017
Certificeret juridisk ekspert i IT-tvister, 2013-2015
Advokat, Horten, 2013
Advokat, Accura Advokatpartnerselskab, 2011-2013
Certificeret IT-advokat, 2010-2015
Møderet for Højesteret, 2008
Møderet for landsret, 2003
Advokatbeskikkelse, 2003
Advokatfuldmægtig og advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, 2000-2011

Uddannelse

Eksamineret projektleder (DJØF), 2009
Mediatoruddannelse med overbygning i IT-mediation, 2007
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2000
LL.M. with Commendation, University of Bristol, England, 1998

Medlemskaber

Dansk Forening for Europaret
Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
Dansk Forening for Persondataret
International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Sprog

Engelsk

udgivelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.