Annelouise Dalgaard Pedersen

Partner

Horten

Dir: +45 33344128

Mob: +45 52344128

Sekretær: Jette Nim Larsen


Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til forsyningsvirksomheder og de praktiske og juridiske aspekter, som kendetegner disse.

Derudover er Annelouise certificeret Prince2-projektleder og agerer som projektleder i - ofte komplekse - processer med mange aktører og interessenter involveret.

Inden for specialet "Udbudsret" rådgiver Annelouise om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Hendes erfaring spænder fra udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser til håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Annelouise har omfattende erfaring med udbud af komplekse bygge- og anlægsarbejder, som kræver særlige overvejelser – i både udbuds- og udførelsesfasen.

Annelouise er en erfaren underviser i udbudsret og underviser bl.a. på kurser i Bygherreforeningen, DANVA og Foreningen af Offentlige Indkøbere (IKA), ligesom hun er fast underviser på Hortens eget “Udbudsrettens A-Z”.

Inden for specialet "Statsstøtte" rådgiver Annelouise kommuner, forsyningsvirksomheder samt offentlige og private virksomheder om alle aspekter af statsstøttereglerne, herunder tilstedeværelsen af støtte, muligheder for (gruppe-)fritagelse, samt anmeldelsespligt. Hun har omfattende erfaring med at rådgive både offentlige og private parter i en juridisk og politisk kontekst. Hun underviser i DJØF-regi samt på Hortens egne kurser om emnet.

Derudover er Annelouise videnansvarlig partner i Horten.

CV

Karriere

Partner, Horten, 2016
Berlingske Business Talent 100, 2014
Certificeret projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012
Advokat, Horten, 2011
Advokatbeskikkelse, 2011
Advokatfuldmægtig, Horten, 2008

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

Medlemskaber

Dansk Forening for Udbudsret
Dansk Forening for Statsstøtteret
Dansk Forening for Europaret
Dansk Forening for Konkurrenceret

Sprog

Engelsk

Nyheder

Regerings­udspil: Flere offentlige opgaver skal konkurrence­udsættes

18. maj 2018

Regeringen kommer med et udspil om at indføre måltal for, hvor stor en del af det offentliges opgaver, der skal konkurrenceudsættes. Formålet er, at få det offentlige til at konkurrenceudsætte flere opgaver.

Klagenævnet for Udbud godkender ændring af udbuds­materiale

17. maj 2018

I en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud har en ordregiver undtagelsesvist fået tilladelse til at ændre den oplyste pointskala for underkriteriet "Pris".

Rammerne for kontrakter og udbud ved strejke og lockout

23. marts 2018

Den varslede storkonflikt kan skabe adskillige problemer i forbindelse med kontrakter og udbud. På et gratis webinar den 3. april kl. 10.00 gennemgår vi de typiske tvivlsspørgsmål.

Juridisk bistand fordobler vinder­chancen i udbuds­klagesager

6. marts 2018

Svensk undersøgelse viser, at antagelse af juridisk bistand fordobler chancerne for medhold i udbudsklagesager.

Opsamling på LinkedIn-julekalenderen: Få styr på udbuds-, kommunal- og forsyningsretten

13. februar 2018

Gik du glip af Hortens julekalender på LinkedIn om udbuds-, kommunal- og forsyningsret? Vi giver dig en opsamling her.

Udbudsreglerne vs. pris­ind­hentninger: Knock-out i sjette runde?

21. december 2017

Prisindhentninger frem for udbudsrunder blåstemples af Klagenævnet for Udbud.

Udbudsguides opdateret med nye tærskel­værdier

19. december 2017

EU-Kommissionen har udmeldt nye tærskelværdier for EU-udbud gældende fra 1. januar 2018.

Julekalender: Bliv klogere på udbuds-, kommunal- og forsyningsretten

1. december 2017

Følg med i vores julekalendere hver dag frem til jul, hvor du gennem en række nyheder kan blive opdateret på udbuds-, kommunal- og forsyningsretten.

Klagenævnet for Udbud blåstempler direkte tildeling baseret på bedste patient­sikkerhed

29. november 2017

I ny kendelse fastslår Klagenævnet for Udbud, at valget mellem direkte tildeling og miniudbud på en rammeaftale lovligt kan baseres på hensynet til patientsikkerhed.

Klagenævnet for Udbud underkender evalueringsmetode

23. november 2017

I en kendelse fra 7. november 2017 underkender Klagenævnet evalueringsmetoden, selvom den var beskrevet i udbudsgrundlaget.

10 områder hvor kommunerne kan spare penge

30. august 2016

Der er mange penge at spare for landets kommuner, når kommunalbestyrelserne skal planlægge de kommende års økonomi i årets budgetforhandlinger. Få Hortens bud på 10 oplagte områder.

Nyt statsstøtteregister træder i kraft 1. juli 2016

30. juni 2016

Som led i EU-Kommissionens reform af de europæiske statsstøtteregler, der blev iværksat i 2012, skal medlemsstaterne offentliggøre støttebeløb, der tildeles virksomheder på over € 500.000 i et offentligt webbaseret statsstøtteregister. Forpligtelsen træder i kraft 1. juli 2016, hvor det nye register vil være tilgængeligt.

Persondatalovens krav overses ved brug af ESPD'et

1. juni 2016

Ifølge persondataloven kræver det en udtalelse/tilladelse fra Datatilsynet, hvis en offentlig myndighed eller privat organisation indhenter og behandler oplysninger om strafbare forhold for fysiske personer. Det har betydning i udbud.

Udbud: Skal – skal ikke?

29. april 2016

Klagenævnet for Udbud har den 30. marts 2016 afsagt en delkendelse, som føjer sig til rækken af kendelser vedrørende betingelsen om, at en aftale skal være "gensidigt bebyrdende" for at være udbudspligtig.

Praktiske råd til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

28. april 2016

ESPD’et har givet anledning til særlige udfordringer for både ansøgere/tilbudsgivere og ordregivere, efter den nye udbudslov er trådt i kraft. Vi giver vores bud på, hvordan nogle af disse udfordringer løses mest hensigtsmæssigt.

Nye udbudsguides

22. januar 2016

Læs de nye guides til hhv. almindelige offentlige indkøb og til indkøb til brug for forsyningsaktiviteter.

Horten opruster med tre nye partnere

5. januar 2016

Horten Advokatpartnerselskab har pr. 1. januar 2016 optaget advokaterne Ulrik Holsted-Sandgreen, Christian Kragelund og Annelouise Dalgaard Pedersen som partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.