Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Horten

Dir: +45 33344319

Mob: +45 52344319

Sekretær: Aase Jensen


Anne Louise Haack Andersen er specialiseret inden for fast ejendom og den almene boligsektors forhold.

Anne Louise har indgående kendskab til ejendomsbranchen og byggesektoren og rådgiver en række offentlige myndigheder, boligorganisationer og private parter om overdragelse og udvikling af fast ejendom. Hun har i de senere år bistået ved organisering af en række betydelige bygge- og anlægsprojekter, herunder byggeprojekter efter den delegerede bygherremodel samt gennemførelse af helhedsplaner i forskellige boligområder.

Anne Louise har specialistviden om regulerede boligformer - særligt den almene boligsektors forhold, herunder bl.a. opførelse af alment byggeri, renovering af almene boliger samt organisations- og administrationsforhold.

Herudover rådgiver Anne Louise om øvrige forhold vedrørende fast ejendom, herunder bl.a. regulering af fast ejendom, erhvervslejeret og entrepriseret, ligesom hun har ekspertise inden for tvisteløsning.

CV

Karriere

Advokat, Horten, 2015
Advokat, Lett, 2010-2015
Advokatbeskikkelse, 2010
Advokatfuldmægtig, Lett, 2007-2010
Fuldmægtig, Socialministeriet (Center for almene boliger), 2005-2006

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2005

Medlemskaber

Danske Miljøadvokater

Sprog

Engelsk
Tysk

Publikationer

Har du styr på de nye regler om e-mails i lejeforhold?

22. december 2017

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget et lovforslag til ændring af leje- og almenlejeloven. Lovændringen betyder, at lejer og udlejer kan kommunikere digitalt.

Ny aftale: Lån til den almene boligsektor bliver hos realkredit­institutterne

30. november 2017

Regeringen har netop indgået en aftale med de danske realkreditinstitutter om finansieringen af lån i den almene boligsektor, der skal sikre en større besparelse.

Nyt lovforslag kan skabe mere fleksibilitet i friplejeboligsektoren

7. november 2017

Nyt lovforslag kan øge aftalefriheden mellem ejeren af en ejendom og friboligleverandøren. Folketinget har netop førstebehandlet lovforslaget.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2018

2. juni 2017

KL og regeringen satte 1. juni 2017 underskrift på aftalen om kommunernes økonomi for 2018. Økonomiaftalen sætter rammen om mange af de tiltag, der vil folde sig ud på det kommunale område i 2018. Vi giver overblik over de elementer i aftalen, som kommunerne bør have særligt fokus på.

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

9. november 2016

Højesteretsdom cementerer gældende praksis om brugsrettigheder stiftet over dele af fast ejendom. Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel var ikke i strid med udstykningslovens § 16.

Ny økonomiaftale for kommunerne for 2017

13. juni 2016

Regeringen har indgået en omfattende aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.