AdvokatKODEKS

Advokaten indtager en nøgleposition som omdrejningspunkt for borgernes retssikkerhed og som betroet rådgiver for erhvervslivet. Denne nøgleposition forpligter. Derfor er det vigtigt, at advokatvirksomheden hviler på klare værdier.

Advokaters virke er i dag reguleret gennem retsplejeloven og de advokatetiske regler, som stiller en række særskilte krav til advokaterne. AdvokatKODEKS tager skridtet videre og sætter retningslinjer for, hvordan advokatvirksomheder arbejder samfundsansvarligt. Kodekset skal sikre, at du får den bedst mulige rådgivning, og samtidig være med til at garantere, at vi som virksomhed fortsat optræder samfundsansvarligt.

AdvokatKODEKS er udarbejdet af brancheorganisationen Danske Advokater. Horten tiltrådte kodekset i 2015. De fem principper er:

1) Åbenhed
2) Social ansvarlighed
3) Håndtering af etiske dilemmaer
4) Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
5) Diversitet

Læs mere på www.advokatkodeks.dk

Advokatkodeks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.