9. april 2018

Generationsskifte – pengetankreglen er fortsat en objektiv regel

Skatterådet har i et nyt bindende svar bekræftet, at pengetankreglen alene omfatter aktiver, der ligner de specifikt nævnte aktiver i bestemmelsen, og at den konkrete brug af aktivet er uden betydning. Skatterådet bekræfter dermed, at pengetankreglen også efter ændringen af ordlyden heraf pr. 1. juli 2017 er en objektiv regel.

Med virkning fra 1. juli 2017 blev den såkaldte pengetankregel ændret. Pengetankreglen, som findes i aktieavancebeskatningslovens ("ABL") § 34, definerer, hvornår det er muligt at gennemføre et generationsskifte i et selskab med skattemæssig succession, dvs. uden at der udløses beskatning hos overdrageren, idet erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Hvis selskabet anses for en "pengetank", kan generationsskiftet ikke gennemføres med skattemæssig succession.

Før lovændringen i 2017 blev et selskab anset for en pengetank, hvis dets virksomhed i overvejende grad bestod af "udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign.". Ved lovændringen i 2017 blev dette ændret til en mere generisk henvisning til "passiv kapitalanbringelse", som i den nye udformning af ABL § 34 blev defineret som "fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.".

Ved lovændringen udgik ordene "udlejning af" dermed af bestemmelsen. Såvel før som efter lovændringen skal det vurderes både, om mere end 50% af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver ("indtægtskriteriet"), og om mere end 50% af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver ("aktivkriteriet").

Den første Skatterådsafgørelse efter lovændringen

Den første afgørelse fra Skatterådet om fortolkningen af den nye bestemmelse i ABL § 34 blev offentliggjort ved afgørelsen SKM2018.113.SR. Afgørelsen handlede konkret om, hvorvidt finansiel leasing af maskiner fra et holdingselskab primært til andre koncernselskaber udgjorde passiv kapitalanbringelse, og dermed gjorde holdingselskabet til et pengetankselskab.

SKATs endelige indstilling til Skatterådet var, at de leasede maskiner ikke kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., og at holdingselskabet derfor ikke udgjorde en pengetank. At den konkrete brug af maskinerne efter omstændighederne kunne anses for en form for passiv aktivitet var derfor uden betydning. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

Indeholder den nye pengetankregel en subjektiv vurdering?

En interessant detalje ved afgørelsen er, at SKAT i sin første begrundelse havde anført, at den nye pengetankregel medførte et skift fra en objektiv regel til en regel, hvor det konkret skal vurderes, om det enkelte aktiv er en del af den aktive virksomhed eller udgør passiv kapitalanbringelse, dvs. en subjektiv vurdering. Denne præmis er imidlertid ikke gentaget i SKATs endelige indstilling.

Vores vurdering

Afgørelsen og begrundelsen fremstår korrekt og i overensstemmelse med forarbejderne til lovændringen. Forarbejderne understøtter, at den nye ordlyd ikke er udtryk for en praksisændring, idet det fremgår heraf, at opregningen af pengetankaktiver "tilsvarende efter gældende regler ikke er udtømmende" og at kun "aktiver, der må sidestilles med de udtrykkeligt nævnte aktiver", skal medregnes ved vurderingen af, om der er tale om et pengetankselskab.

Skatterådet bekræfter med afgørelsen i SKM2018.113.SR, at pengetankreglen fortsat er en objektiv regel efter lovændringen pr. 1. juli 2017. Pengetankaktiver skal herefter afgrænses til fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign. samt aktiver, der kan sidestilles hermed. Den konkrete brug af et ikke-pengetankaktiv, kan ikke medføre, at aktivet bliver til et pengetankaktiv.

Den retning, der udstikkes i afgørelsen, vil efter vores vurdering være med til at skabe højere forudsigelighed og sikkerhed for virksomhedsejere, der ønsker at gennemføre et generationsskifte med succession.

flere nyheder

Legal 500 anerkender Horten som førende advokathus

13. april 2018

Horten anerkendes som førende juridisk rådgiver inden for en lang række specialeområder. Samtidig udpeges 26 Horten-partnere som værende blandt landets bedste juridiske rådgivere.

Horten åbner eget tv-studie

11. april 2018

Video er et oplagt medie til at præsentere jura i øjenhøjde, og Horten har nu fået sit eget tv-studie.

Nye rankings fra Chambers

13. marts 2018

Chambers, som er den førende internationale guide til de bedste advokatfirmaer, placerer igen i år Horten blandt Danmarks bedste.

Unikt samarbejde mellem Horten og Symbion

5. februar 2018

Horten Advokatpartnerselskab indgår unikt samarbejde med Symbion og Accelerace, hvor vi stiller et team af jurister til rådighed for startup-virksomheder i kontorfællesskabet Horten CoLab.

Vi giver viden videre - forår 2018

10. januar 2018

I foråret 2018 har vi programsat over 40 seminarer, morgenmøder og kurser, hvor vores jurister sammen med eksterne eksperter giver den nyeste viden videre inden for deres fagområder. Der er nu åbent for tilmelding.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

8. januar 2018

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2017 og få genopfrisket din juridiske viden.

Ny managing partner

2. januar 2018

Advokat og partner Finn Schwarz er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som managing partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Nyt digitalt værktøj: Horten Connect

11. oktober 2017

Horten Connect er en cloudbaseret platform, der sikrer effektivt samarbejde i et sikkert digitalt miljø. Med Horten Connect får I adgang til en række produkter, som kan gøre håndteringen af dokumenter, arkivering, projektsamarbejde og transaktioner lettere.

Nyt arrangements­katalog for efteråret 2017

10. september 2017

I efteråret 2017 har vi allerede nu programsat 35 forskellige arrangementer. Se det nye arrangementskatalog online.

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

21. august 2017

Ny skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.

Ny partner

15. august 2017

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Christian Gregersen som equity partner.

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

7. juli 2017

To nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Ny strategi for olie og gas i Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen foreligger nu. Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS og skal sikre en optimal udnyttelse af de danske ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

27. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udarbejdet en ny vejledning om, i hvilket omfang ordregiver kan inddrage skattemæssige forhold ved offentlige udbud.

Horten rykker frem i nye rankings fra Chambers og Legal 500

19. april 2017

De førende internationale rankingbureauer Legal 500 og Chambers placerer igen i år Horten blandt landets bedste advokatfirmaer.

Fire nye specialistadvokater hos Horten

7. marts 2017

Horten har udpeget fire nye specialistadvokater med stærk brancheindsigt inden for henholdsvis miljø- og planret, energi- og forsyningsret, persondata og skatteret.

Ejendomsskatterne skal fremover inddrives af kommunerne

27. januar 2017

Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter.

TOP 10: Her er årets mest læste på horten.dk

2. januar 2017

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk i 2016 og få genopfrisket din juridiske viden.

Horten rykker op i Tier 2 i 2017-udgaven af ITR World Tax

8. november 2016

I den netop offentliggjorte ITR World Tax 2017 – en velanset global guide til førende skatterådgivere, som omfatter både advokatfirmaer og revisionshuse – er Horten rykket en plads frem til en placering i Tier 2.

Horten bistår vpk packaging group med køb af peterson packaging

3. oktober 2016

Den belgiske emballageproducent VPK Packaging Group har i dag gennemført købet af den skandinaviske Peterson Packaging Group af Pemco A/S og Unitel A/S.

NETS tildeler aktier til ca. 2.500 medarbejdere

30. september 2016

NETS har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Brexit: Hvilke juridiske konsekvenser får Storbritanniens farvel til EU?

28. juni 2016

Torsdag den 23. juni 2016 valgte den britiske befolkning at stemme Storbritannien ud af EU, hvilket vil medføre en række juridiske ændringer. Hos Horten holder vi et vågent øje med det politiske efterspil.

Tre seminarer om nødlidende virksomheder og konkursbehandling

30. marts 2016

Få indsigt i egne handlemuligheder både som virksomhedsleder og som kreditor og bliv opdateret på seneste retspraksis.

TOP 10: Her er årets mest læste juridiske nyheder på horten.dk

7. januar 2016

Læs eller genlæs de 10 mest besøgte artikler på www.horten.dk og få genopfrisket din juridiske viden.

Momsfritagelse for forvaltningsydelser til investeringsforeninger og pensionskasser

2. december 2015

To nye styresignaler fra SKAT beskriver reglerne og proceduren for genoptagelse og tilbagesøgning af moms opkrævet i strid med EU-retten.

Horten bistår Arkitektgruppen med DKK 1,4 mia. joint venture med NREP

11. november 2015

Horten har bistået Arkitektgruppen A/S med etablering af et joint venture med Nordic Real Estate Partners til gennemførelsen af foreløbig to boligudviklingsprojekter i København.

Horten bistår Summit Partners med salget af Welltec aktier

27. oktober 2015

Den amerikanske private equity fond Summit Partners har solgt sin aktiepost på 26% i den danske olievirksomhed Welltec International til 7 Industries.

Horten opruster med to nye partnere

18. september 2015

Horten Advokatpartnerselskab har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.