Arbejdstilladelse i Danmark – flere ordninger ændres

Fra og med den 10. juni 2016 vil det ikke længere være muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på Greencard-ordningen, og minimumsårslønnen, der kræves for at få opholds- og arbejdstilladelse efter Beløbsordningen, hæves.

Greencard-ordningen blev indført i 2007 - på et tidspunkt med økonomisk opsving og lav arbejdsløshed - og senere udvidet i 2008 som led i en jobplan, der skulle skaffe mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark.

Ordningen giver udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark med henblik på at søge arbejde. Ordningen bygger på et pointsystem, hvor ansøgeren skal opnå point inden for sprogfærdigheder, uddannelse og tilpasningsevne.

Hvorfor afskaffe Greencard-ordningen?

Det har nu vist sig, at ordningen ikke har haft den tilsigtede effekt - at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der opnår arbejde i Danmark inden for deres uddannelsesområde. Næsten halvdelen af Greencard-holderne arbejder som ufaglærte, og færre end en tredjedel arbejder inden for deres oprindelige uddannelsesområde.

Ændring af Beløbsordningens løngrænse

Beløbsordningen er en meget hyppigt anvendt ordning til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS. Det primære vilkår for opnåelse af arbejdstilladelse under denne ordning er, at ansøgeren under ansættelsen i Danmark vil opnå en samlet aflønning på et minimumsniveau, der for nuværende er brutto 375.000 kr. om året. Pr. 10. juni 2016 forhøjes dette niveau, således at minimumsårslønnen bliver hævet til 400.000 kr. Dette sker for at sikre, at det fortsat kun er højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, som danske arbejdsgivere kan få til Danmark under denne ordning.

Beløbet for minimumsårslønnen vil fremover ligeledes blive satsreguleret, så reguleringen svarer til lønudviklingen i samfundet.

Hvad sker der den 10. juni?

Ændringerne træder i kraft den 10. juni 2016, og der vil fra og med denne dato ikke kunne indgives nye ansøgninger under Greencard-ordningen eller under Beløbsordningen for ansættelser med en årsløn på mindre end 400.000 kr.

Der vil stadig være mulighed for at ansøge om forlængelse af et eksisterende Greencard, ligesom der fortsat vil kunne ansøges om opholdstilladelse for familiemedlemmer til en person, der har opholdstilladelse efter Greencard-ordningen.

kontakt

Kristine Friis Nolsø

Senioradvokat

Christian Traberg Bennetzen

Advokat