Alle webbutikker – i Danmark og i EU – skal fremover linke til den fælleseuropæiske online klageportal ”ODR-platformen” (Online Dispute Resolution/online klageløsning). Den er tilgængelig fra den 15. februar 2016.

Den 15. februar 2016 bliver den nye europæiske ODR-platform lanceret. Platformen skal gøre det nemmere at håndtere forbrugerklager over køb af varer og tjenesteydelser på nettet og giver forbrugere i EU mulighed for at klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller ydelse, som de ikke er tilfredse med.

ODR-platformen drives af Europa-Kommissionen.

OPLYSNINGSPLIGT for webshops

Oprettelsen af ODR-platformen medfører, at man som indehaver af en webshop rettet mod forbrugere inden for EU er forpligtet til at oplyse om ODR-platformen og muligheden for at anvende denne til at løse tvister mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren i forbindelse med onlinekøb.

Erhvervsdrivende skal på sin webshop og i sine almindelige handelsbetingelser linke til ODR-platformen og samtidig oplyse om egen e-mailadresse. Såfremt man markedsfører sig via e-mail til forbrugere skal oplysningen også fremgå heraf.

Forbruger Europa har lavet eksempler på formuleringer af en tekst, der kan anvendes på hjemmesiden for at sikre, at man overholder reglerne.

kontakt